Käyttöehdot

Käyttöehdot / arvioiasuntosi.com- palvelu

Yleistä

Arvioiasuntosi.com on palvelu, jonka tarkoituksena on antaa käyttäjille mahdollisimman tarkka hintatieto omistamastaan asunnosta. Palvelun antama hinta-arvio hyödyntää hiljattain markkinoilla toteutuneisiin kauppahintoihin perustuvia tilastoja kyseisellä postinumeroalueella, joiden hintatietoa on saatavilla. Teemme myös yhteistyötä alalla toimivien välittäjien kanssa, jotka auttavat tarvittaessa hintatiedon tarkistamisessa. Arviossa ei oteta huomioon kyseisen kohteen kuntoa, pohjaratkaisua, yhtiön tulevia/ tehtyjä remontteja tai muita arvioon vaikuttavia tekijöitä.

Palvelussa on kyseessä pelkästään myyntiä tai ostoa varten pyydettävä hinta-arvio, eikä kirjallisesta arviolausunnosta. Hinta-arvio on velaton hinta. Velattomalla hintapyynnöllä tarkoitetaan kohteen hintapyyntöä, joka sisältää sekä rahassa maksettavan kauppahinnan että mahdollisen kohteeseen kohdistuvan lainaosuuden.

Arvioiasuntosi.com verkkopalvelun (jatkossa ”Palvelu”) on Kiinteistönvälitys Luukkanen Oy LKV (jatkossa ”Me”) tuottama palvelu. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Meidän ja palvelun käyttäjän (jatkossa ”Käyttäjä”) välillä.

Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä. Käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että Käyttäjän jättämiä tietoja voidaan käyttää Meidän ja sen yhteistyökumppanien suoramarkkinointiin.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Palvelu on maksuton käyttää. Käyttäjä vastaa kuitenkin palvelun käyttöön liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kolmannelle osapuolelle (esim. internet-verkon käyttömaksut ja puhelumaksut).

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua tämän sopimuksen käyttöehtojen mukaisesti lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Käyttäjä on vastuussa Meille ja/tai suoraan taholle, jonka oikeuksia Käyttäjä on loukannut mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja/tai käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Käyttäjä myöntää Meille oikeuden käyttää Käyttäjän luovuttamia yhteystietoja lain mahdollistamin tavoin, sekä luovuttaa niitä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Vastuunvapaus- ja tekijänoikeuslauseke sekä luottamuksellisuus

Hinta-arvion tekemisessä ei ole mahdollista saada kaikkia arvioon vaikuttavia seikkoja huomioon joten, Me emme vastaa tietojen oikeellisuudesta, emmekä Palvelun tarjoaman arvion tarkkuudesta palvelun Käyttäjälle tai mahdollisiin kolmansiin osapuoliin. Palvelun hinta-arviota ei saa jatkokäyttää eteenpäin, esimerkiksi pankille tai kuolinpesän omaisuuden arvioimiseen. Hinta-arvion tai sen osien edelleen luovuttamiseen tai jatkokäyttämiseen tulee kysyä lupa Meiltä. Meillä ei saa olla intressiristiriitoja Käyttäjän kanssa.

Voimme myös kieltäytyä arviointitehtävästä, jos katsomme, että ei ole riittävää pätevyyttä ja asiantuntemusta.

Me käsittelemme Käyttäjien Palveluun jättämiä tietoja henkilötieto-, tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevien lainsäädännön mukaisesti.