Tontti

Tontti

Tontti on puhekieltä ja tarkoittaa maapohjaa. Kiinteistö on virallinen termi tontille. Tontti kertoo myös sen, että maapohja sijaitsee asemakaava-alueella, josta on muodostettu oma sitovan tonttijaon mukaisesti muodostettu kiinteistö. Yleisesti yksityisessä omistuksessa on joko tontti tai tila. Tontin tunnistaa kiinteistötunnuksesta, joka muodostuu kunnan, kaupunginosan, korttelin ja tontin numerosta. Tila on Suomessa yleisin kiinteistötyyppi. Yleisesti tila sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella. Tiloja on pääasiallisesti maaseudulla, mutta niitä voi olla myös kaupungeissa. Tilan tunnistaa helposti siitä, että tilalla on nimi.

Määräala

Tontin pystyy jakamaan omiksi pienemmiksi alueiksi. Tällöin emäkiinteistöstä lohkaistaan uusi kiinteistö, jota kutsutaan määräalaksi (lohkokiinteistö). Määräalalle on haettava lainhuuto.

Tontin määräosa

Määräosa on hallinnanjakosopimuksella jaettu alue, jota ei voi rekisteröidä omaksi tontiksi. Yleisesti tällaista käytetään, kun kaavamääräykset rajoittaisivat uuden pienemmän tontin rakennusoikeuksia. Periaatteessa määräosan omistaja omistaa samanlailla oman alueen, kun määräosa olisi oma tontti. Nämä asiat ovat vain kirjattu hallinnanjakosopimukseen.

Rasitteet ja oikeudet

Kiinteistörekisteriotteeseen on merkitty tonttia koskevat rasitteet ja oikeudet. Esimerkiksi: Naapurilla on oikeus viedä vesi-, viemäri ja sähköliittymät kyseisen tontin läpi. Tai naapurilla on tieoikeus, jolloin naapuri voi käyttää olemassa olevaa tietä päästäkseen omalle tontille.

Rasitukset

Voi helposti mennä yllä mainitun kanssa sekaisin, mutta tarkoittaa aivan eri asiaa. Rasituksilla tarkoitetaan lainojen vakuudeksi annettuja panttikirjoja eli kiinnityksiä sekä vallintarajoituksia.

Maata ei voi viedä pankkiin vakuudeksi, niin panttikirjat toimivat vähän samalla periaatteella, kuin osakekirjat asuntokaupassa, mitä vastaan voi saada lainaa. Vallintarajoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi, että leskellä on elinikäinen hallinta-oikeus tai muu omistajasta riippumaton tahon oikeus. Hallinta-oikeudesta yleensä luovutaan, kun kiinteistö myydään ulkopuolisille.

Rakennukset

Tontilla voi olla asuinrakennus, talousrakennus, saunarakennus, autotalli tai jokin muu rakennus. Rakennus, jolla ei ole perustuksia kutsutaan kevytrakennelmaksi ja se ei ole rakennus.

Rakennusten kunto

Asuinrakennuksen kunto määrittelee pitkälti tontin hintaa. Tontti, jolla on asumiskuntoinen rakennus nostaa luonnollisesti kiinteistön arvoa. Kun taas purkukuntoinen rakennus laskee kiinteistön arvoa. Rakennuksen purkukustannukset tulee ottaa huomioon.

Myyjän vastuu kiinteistökaupassa on viisi vuotta

Vastuu määritetään Maakaareen 2 luvussa Kiinteistön kauppa. Kiinteistökaupassa myyjän vastuu piilevistä virheistä on aina viisi vuotta. Kuntotarkastuksetkaan eivät tätä viittä vuotta poista. Kuntotarkastukset tosin rajoittavat ne asiat/ virheet, jotka siinä on pystytty todentamaan. Kuntotarkastuksissa mainitaan lähes poikkeuksetta, että kaikkia rakenteita ei ole pystytty tarkastamaan ja näin ollen vastuu piilevistä virheitä säilyy myyjällä. Lue lisää Maakaaresta.

Tontti arvio

Vastuunjakoehtojen käyttäminen kiinteistökaupassa

Sopimuksella saadaan poiketa maakaaren mukaan myyjälle tai ostajalle kuuluvista oikeuksista ja velvoitteista. Vastuunjakolausekkeilla voidaan yhtäältä muuttaa kaupan osapuolten oikeuksia ja vastuita lain mukaan määräytyvistä. Toisaalta lausekkeilla voidaan myös pyrkiä lähinnä selkeyttämään osapuolten oikeuksia ja vastuita kaupan jälkeisten tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi. Pelkästään maininta purkukuntoisesta rakennuksesta ei riitä rajoittamaan myyjän velvoitteita, vaan asia pitää olla rajoitettu yksityiskohtaisesti.

Esimerkiksi:
Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä sijaitsee vuonna 1930 rakennettu rintamamiestalo. Talossa on havaittu merkittäviä kosteus- ja lahovaurioita rakennuksen alapohjassa, ulkoseinissä ja yläpohjarakenteissa. Rakennus on viimeiset kymmenen vuotta ollut asumattomana ja lämmittämättömänä.

Kaupan osapuolet ovat tietoisia edellä mainituista rakennuksen virheistä/ vaurioista, eikä rakennukselle ole kaupassa laskettu lainkaan arvioa. Ostajan tarkoituksena on purkaa rakennus ja rakentaa sen tilalle uudisrakennus.

  

1 kommentit “Tontti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *