Yhtiön asiakirjat asuntokaupassa

Yhtiön asiakirjat asuntokaupassa

Yhtiön asiakirjat asuntokaupassa

Asunnon myyntiin liittyy useita erilaisia asiakirjoja, joilla on kaikilla oma tehtävänsä. Tässä käymme läpi yhtiön asiakirjat asuntokaupassa.

ISÄNNÖITSIJÄTODISTUS

Isännöitsijäntodistuksesta löytyy taloon liittyvät olennaiset asiat kootusti. Yksi merkittävä tieto on se, kuka asunnon omistaja on taloyhtiön osakeluettelon mukaan. Siitä selviää lähes kaikki keskeiset ostajaehdokkaille asuntojen markkinoinnissa kerrottavat tiedot ja myös asunto-osakkeita rasittava

osuus yhtiön lainoista sekä mahdolliset maksamattomat yhtiövastikkeet tai käyttömaksut. Isännöitsijäntodistus sisältää myös keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, taloudellisesta

tilasta, yhtiön rakennuksista ja niiden kunnosta sekä tehdyistä, päätetyistä ja suunnitelluista

korjauksista. Kiinteistönvälittäjän myydessä asuntoa isännöitsijäntodistus saa olla maksimissaan 3 kuukautta vanha.

ASOYL 7 luvun 27§ mukaan isännöitsijäntodistus on annettava ainoastaan osakkaalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle tai osaketta panttauksen nojalla hallussaan pitävälle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että välitysliike ei saa automaattisesti antaa isännöitsijäntodistusta liitteineen esittelyssä kaikille kävijöille, vaan ainoastaan ostotarjouksen tekemistä harkitseville. Sama koskee näiden antamista sähköpostitse.

OSAKASLUETTELOTULOSTE/ OSAKEHUONTEISTOTULOSTE

Jos yhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, mutta myyjän osakekirja on vielä paperinen, on hankittava tuore osakasluettelotuloste ennen markkinoinnin aloittamista.

Jos osakkeen omistusoikeus perustuu sähköiseen omistajamerkintään (paperinen osakekirja on mitätöity), on hankittava tuore osakehuoneistotuloste myytävästä kohteesta ennen markkinoinnin aloittamista.

Kiinteistönvälittäjän myydessä asuntoa osakasluettelotuloste/ osakehuoneistotuloste saa olla maksimissaan 3 kuukautta vanha.

YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiöjärjestys on talon pelisäännöt. Yhtiöjärjestyksestä löytyy tieto, minkälaisia asuntoja taloyhtiössä on sekä mm. se millä perusteella taloyhtiössä maksetaan hoitovastiketta. Erityisen oleellisia tietoja ovat mahdolliseen lunastuslausekkeeseen liittyvät tiedot sekä selvitys asunto-osakeyhtiön välisestä kunnossapitovastuun jakautumisesta.

Yhtiön asiakirjat asuntokaupassa

ENERGIATODISTUS

Energiatodistuksen tarkoituksena on auttaa arvioimaan ja vertaamaan rakennusten energiankulutusta. Lain tavoitteena on, että rakennusten ja asunto-osakkeiden ostajat tai vuokraajat ottaisivat valintakriteerikseen myös rakennuksen energiankulutuksen. Tällöin uudisrakentajan tai rakennuksen omistajan on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota energiatehokkuuteen.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta määrää, että rakennuksen energiatodistus tulee esittää myyntitilanteessa ja rakennuksen energialuokka tulee olla näkyvissä. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan edustaja, joka asunto-osakeyhtiössä on useimmiten taloyhtiö (hallitus/isännöitsijä). Kyse on lain vaatimasta asiakirjasta, joka tulee olla hankittuna jo ennen myynti- tai vuokraustilannetta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta:

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130050

VIIMEINEN TILINPÄÄTÖS (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)

Taseessa on kuvattu taloyhtiön taloudellinen tilanne. Taseesta löytyy myös taloyhtiön hallituksen koostumus sekä arvio tulevasta talouskehityksestä.

TALOUSARVIO

Talousarvio on hankittava, mikäli sellainen on laadittu. Nimensä mukaisesti talousarviosta löytyy taloyhtiön suunnitelma tulevan vuoden taloudellisesta tilanteesta.

PTS-KORJAUS- JA KUNNOSTUSSUUNNITELMA

Taloyhtiöllä tulee olla suunnitelma tarpeesta-, tulevista korjauksista ja niiden kustannuksista. Nämä löytyy PTS:stä (PTS = pitkän tähtäimen suunnitelma). Kyseessä on yleistasoinen kuvaus hallituksen näkemyksestä koskien mahdollisia tulevia remontteja/korjauksia. Varsinaiset remonttipäätökset tehdään yhtiössä erikseen.

POHJAPIIRUSTUS

Asuntoa esiteltäessä esillä tulee olla myös asunnon pohjapiirros. Pohjapiirroksen tarkoitus on selvittää asunnon nykyinen huonejako.

MUUT SOPIMUKSET

Mahdollisesti yhtiössä on laadittu osakassopimukset tai osakkaiden suostumuksin omaksutut käytännöt, joiden johdosta menetellään joltain osin yhtiöjärjestyksestä tai laista poikkeavasti.

HUONEENVUOKRASOPIMUS

Mikäli kohde on vuokrattu ja myydään. Tulee ostajalle antaa alkuperäinen vuokrasopimus. Uudesta omistajasta tulee vuokranantaja ja sopimus koskee häntä.

  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *