Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 

Henkilötietolaki (523/99) 10§ ja 24§

 

 1. Rekisterinpitäjä:

Verkkosivustomme osoite on: https://www.arvioiasuntosi.com.

Kiinteistönvälitys Luukkanen Oy LKV

Y-tunnus: 2812576-1

 

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

info(at)arvioiasuntosi.com

 

 1. Rekisterin nimi:

arvioiasuntosi.com -verkkopalvelun (”Käyttäjät”) – käyttäjärekisteri.

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Kun sivuston käyttäjät jättävät tietoja, voidaan tietoja käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: Palvelun tarjoamiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen, markkinointiin,

tilastointiin, analysointiin ja muuhun vastaavan käyttötarkoitukseen sekä tiedottamiseen.

 

 1. Rekisterin tietosisältö:

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite, käyttäjän palveluun jättämät muut tiedot

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet:

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään Palvelun käytön yhteydessä.

 

 1. Tietojen säilyttämisaika:

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

 

 1. Tietojen luovutus:

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Meidän yhteistyökumppaneille ja muille kolmansille osapuolille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja käsitellään, siirretään tai luovutetaan vain Euroopan unionin alueella, Euroopan talousalueella ja sellaisissa maissa, joista Euroopan yhteisöjen komissio on henkilötietolain 22 a §:n mukaisesti todennut, että maissa taataan tietosuojan riittävä taso.

 

 1. Rekisterin suojausperiaatteet:

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin, kaksivaiheisen kirjautumisen ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

 

 1. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen:

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyn pyynnöstä henkilötietoihin tehdään tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys kohdassa 2. mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

 

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen:

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Laatimispäivä: 13.03.2019